Generell informasjon
 Om oss 
Foto: Jailton Suzart

The Appropriate Sanitation Institute søker å bevare og gjøre allment tilgjengelig den enorme akkumulerte kunnskapen om Condominial Sewerage for innbyggere og beslutningstakere over hele verden.

Vårt mål er å gi teknisk og lovgivningsmessig støtte til byer gjennom prosessen med opplæring, installasjon og vedlikehold av et urbant kloakkoppsamlingssystemsom kan betjene alle innbyggerne i et urbant område, inkludert fattige og ikke-planlagte nabolag.

Denne nettsiden er et virtuelt hjem hvor tilgjengelige ressurser kan samles på ett sted og gjøres tilgjengelig på en rekke språk. Målet vårt er å samle inn et bredt spekter av informasjon, inkludert manualer, evalueringer, vitenskapelig og akademisk arbeid og modelllovgivning som har fungert for å tillate byer å bruke modifisert ingeniørarbeid for å oppfylle sine lokale byggeforskrifter.

Vi tar også til orde for at Condominial Sewerage skal undervises ved universiteter, både i Brasil og i utlandet.

Logg på for å sende oss materiell.

Dette er også et sted hvor Condominial-utøvere og de som er interessert i å bruke teknologien kan kommunisere, i forumet.  

Vi publiserer relevante workshops og klasser arrangert av andre institusjoner på arrangementssiden vår.

Hvis du er interessert i å være vertskap for en workshop, filmvisning eller presentasjon ved din institusjon, eller hvis du ønsker å ta et internship i Sameiets kloakk, vennligst kontakt oss .